Nieuwe archeologiefietsroute: Ontdek maritiem verleden Texel

  • binnenland

Texel De Schans

Huis van Hilde heeft een nieuwe fietsroute uitgezet. Deze tweede in een serie van acht routes staat in het teken van het maritieme verleden van het eiland Texel.
Veel archeologie in de bodem en het landschap heeft een relatie met scheepvaart of met de zee. Dorpen als De Westen, Den Hoorn en Oosterend waren ooit door geulen met de zee verbonden. Aan de oostzijde van Texel spoelde een metersdik veenpakket in de loop van de 12de en de 13de eeuw weg. Zo ontstond de Waddenzee.

De route op Texel begint en eindigt in Den Burg en beslaat het oudste deel van het eiland. Vanaf de aanlegplaats van de veerboot bij ’t Horntje kan eenvoudig bij de route worden aangehaakt. Na Den Burg gaat de tocht langs verdwenen dorpen in het westen van Texel. Hierna volgt de route de oostkant van het eiland tot aan Nieuwe Schild en Oosterend. Bij De Waal steken we het eiland over via oude dijkjes, de Bomendiek en de Waal en Burgerdijk. Vondstmateriaal van de plekken langs de route is te vinden bij Kaap Skil in Oude Schild, de Historische Vereniging Texel in Den Burg en vanaf januari 2015 in Huis van Hilde.
Tot januari 2015 volgt elke maand een route door een ander gebied en zijn er activiteiten van regionale partners.

Meer… Provincie Noord-Holland

Related news

List of related news articles