Nieuwe bediening sluizencomplex IJmuiden en Schellingwoude

  • binnenland

De werkzaamheden voor de nieuwe zeesluis zijn in volle gang. Ondertussen zijn de bediening en besturing van de bestaande sluizen in IJmuiden en Schellingwoude, het gemaal en de spuisluis en Schellingwouderbrug vernieuwd.

Het nieuwe besturingssysteem levert niet alleen een betrouwbare doorgang voor het scheepvaartverkeer op. Onderdeel van het migratieproject was de aanleg van een vispassage, waardoor glasaal, schieraal, 3-doornige stekelbaars, spiering en bot een veilige doorgang vinden van en naar de Noordzee.

Alle vernieuwing duurde ruim 5 jaar
Om de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de sluizencomplexen van IJmuiden en Schellingwoude in het Noordzeekanaal te garanderen, heeft Rijkswaterstaat de bedienings- en besturingssystemen van de objecten in IJmuiden en Schellingwoude vernieuwd en geïntegreerd in nieuwe bedienplekken. Dit betekent dat alle softwaresystemen volledig zijn vervangen. De totale ‘migratie’, dus de verhuizing en de vernieuwing, van alle systemen duurde ruim 5 jaar. Het ontwerp van een nieuwe bedienplek was een belangrijk onderdeel van het project. De bediensoftware, indeling van bedienschermen en de nieuwe bedienplek moesten zo ontworpen worden, dat het logisch is voor de bedienaars van zowel de bestaande complexen als van de nieuwe zeesluis IJmuiden.

Julian Sallows, Nautisch Adviseur van Havenbedrijf Amsterdam legt uit: ‘Je wilt niet dat je bij de oude zeesluis voor een bepaalde handeling het knopje links moet gebruiken en bij de nieuwe sluis het knopje rechts. Dat zou niet veilig zijn. Er moest dus een eenduidige bedienwijze komen voor alle sluizen.’

Hinder voor de omgeving
Tijdens de realisatie is zoveel mogelijk rekening gehouden met de scheepvaart om stremmingen te voorkomen. Hiervoor hebben betrokken partijen zoals Havenbedrijf Amsterdam en Rijkswaterstaat nauw samengewerkt. Resultaat: een geheel nieuw bediening- en besturingssysteem van de sluizencomplexen in IJmuiden en Schellingwoude. Nu wordt de Noordersluis op afstand bediend vanaf het gemaal in IJmuiden en het gemaal vanaf Schellingwoude. Hiervoor is een volledig nieuw camerasysteem aangelegd.

Vispassage Kleine Sluis IJmuiden
De aanpassingen bij de Kleine Sluis ten behoeve van de vispassage maakten onderdeel uit van het project Migratie besturingssystemen. Rijkswaterstaat heeft de Kleine Sluis op een innovatieve manier aangepast om – naast schepen – ook vissen te laten passeren. Hierbij wordt handig gebruik gemaakt van de bestaande schuiven in de sluisdeuren. Een automatisch besturingssysteem zet de schuiven in bepaalde standen, waardoor de vissen de sluis kunnen passeren richting de Noordzee of het Noordzeekanaal.

Rijkswaterstaat zet ook andere sluizen langs het Noordzeekanaal op deze manier in voor vismigratie. Het is één van de maatregelen die Rijkswaterstaat neemt om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te bereiken. De KRW-maatregelen richten zich op het herstel van leefgebieden en het schoon en gezond houden van water.

Related news

List of related news articles