Nieuwe bluspomp beschikbaar in Amsterdamse haven

  • binnenland

Nog intensievere samenwerking tussen Brandweer Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam.

Vandaag tekenden Havenbedrijf Amsterdam en de Veiligheidsregio Amsterdam – Amstelland een samenwerkingsovereenkomst voor het leveren van extra bluswater en bluscapaciteit in geval van een calamiteit in de Amsterdamse haven. Zowel de brandweer als het havenbedrijf heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in het havengebied. Het is voor het eerst dat de afspraken nu ook schriftelijk zijn vastgelegd tussen de Veiligheidsregio en Havenbedrijf Amsterdam NV. Havenbedrijf Amsterdam gaat een bluspomp en een blusponton (AMAS unit) aanschaffen. Hiermee is er extra bluscapaciteit beschikbaar voor de brandweer.

Havenbedrijf Amsterdam zal in geval van brand aan boord, brand in een (benzine)opslagtank in de haven of brand aan de kade extra bluscapaciteit vanaf het water leveren. Koen Overtoom, COO Havenbedrijf Amsterdam: ”De Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam is verantwoordelijk voor de veilige, vlotte en milieuverantwoordelijke afhandeling van het scheepvaartverkeer in het Noordzeekanaalgebied. Met deze samenwerking zijn afspraken vastgelegd met de brandweer over de verdeling van de werkzaamheden en de afstemming met betrekking tot de inzet van het blusponton en de blusboten. Dit schept nog meer duidelijkheid in de al stevige samenwerking.”

Elie van Strien, commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland: ‘Een goede samenwerking met het Havenbedrijf is van groot belang bij incidenten in het Havengebied. Deze samenwerking levert daar een belangrijke bijdrage aan. Daarnaast heeft de brandweer twee operationele managers aan het Havengebied toegewezen die zich primair gaan bezighouden met de veiligheid in het Havengebied. Want het gaat niet alleen om repressie, belangrijker is om incidenten te voorkomen, de veiligheid te vergroten. We hebben nu de lijnen verkort en werken ook aan de voorkant beter samen.’

Meer… Port of Amsterdam  

Related news

List of related news articles