Nieuwe Botlekbrug bereikt hoogste punt

  • binnenland

Nieuwe Botlekbrug bereikt hoogste punt

Op maandag 23 juni om half twaalf is een betonnen prefabelement van 22 ton geplaatst op de eerste van de zes torens van de nieuwe Botlekbrug. Hiermee is het hoogste punt van de brug bereikt, op ruim 65 meter boven NAP. Deze elementen zijn gefabriceerd in Kootstertille in Friesland en worden over het water aangevoerd.

Kabelwielen
In het weekend voorafgaand aan het hoogste punt heeft het team van het consortium A-lanes A15 hard gewerkt aan de voorbereiding van het hoogste punt. Daarvoor zijn op zondag 22 juni twee sets kabelwielen geplaatst op de toren. Een set bestaat uit acht kabelwielen met een totaalgewicht van 130 ton. In totaal zullen per medio juli acht van deze sets zijn geplaatst met een grote rupskraan vanaf een ponton. De kabelwielen zijn gemaakt in China en per schip naar Rotterdam gebracht. Het brugdek van de nieuwe Botlekbrug zal uiteindelijk worden opgehesen en neergelaten via kabels die over de wielen op de torens lopen.

Nieuwe Botlekbrug
De huidige Botlekbrug is een knelpunt voor weg- en scheepvaartverkeer omdat hij te smal en te laag is en vaak open moet voor de scheepvaart. De Botlektunnel blijft bestaan en daarnaast heeft Rijkswaterstaat opdracht gegeven aan A-lanes A15 om een nieuwe Botlekbrug te bouwen. De nieuwe Botlekbrug wordt een van de grootste hefbruggen in Europa. De brug wordt breder, zodat het scheepvaartverkeer van beide kanten tegelijk onder de brug door kan varen. Bovendien wordt hij hoger, waardoor de brug minder vaak open hoeft. Zo verbetert de doorstroming zowel op het water als op de weg. De werkzaamheden aan de brug zijn eind 2011 gestart. In het najaar van 2014 worden de beide hefdelen – die elk de afmetingen hebben van een voetbalveld – gemonteerd. Het werk duurt tot begin 2015.

Verbreding A15
De bouw van de nieuwe Botlekbrug is onderdeel van het project verbreding A15. De A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein wordt tot eind 2015 aangepakt om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid te optimaliseren. In totaal komt er 85 km aan extra rijstroken bij en wordt er een nieuwe bredere en hogere Botlekbrug gebouwd. A-Lanes-A15, het consortium dat in opdracht van Rijkswaterstaat de werkzaamheden uitvoert, zal door slim plannen en bouwen de hinder als gevolg van de werkzaamheden minimaliseren.

Meer.. Rijkswaterstaat 

Related news

List of related news articles