Nieuwe commandant voor Korps Mariniers

Brigadegeneraal der mariniers Jeff Mac Mootry neemt op vrijdag 25 augustus de functie van Commandant van het Korps Mariniers over van brigadegeneraal der mariniers Frank van Sprang. De overdracht vindt met gepast ceremonieel plaats op de Van Ghentkazerne in Rotterdam.

Vanaf 18 maart 2016 voerde generaal Van Sprang (54) het commando over het Korps Mariniers. Als Commandant Korps Mariniers en Directeur Operaties van het Commando Zeestrijdkrachten richtte de generaal zich de afgelopen periode onder andere op het opstarten van het project persoonlijke standaard uitrusting voor voorbereidende eenheden en het bestendigen van de samenwerking met partner landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Generaal Van Sprang neemt per 11 september 2017 de functie op zich van Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten. Twee weken eerder wordt hij bevorderd tot generaal-majoor der mariniers.

Generaal Mac Mootry (53) nam deel aan de VN-missies in Cambodja en Haïti, voerde in 1997 het commando over een detachement mariniers bij de NAVO Stabilisation Force in Bosnië en was enkele jaren actief op het gebied van speciale operaties. In 2010 is Mac Mootry hoofd Operaties van Task Force Uruzgan en in 2012 krijgt hij het commando over het Tweede Mariniersbataljon. Deze eenheid droeg onder meer bij aan de antipiraterijmissies en de EU-battlegroup. Van eind mei 2014 tot heden was hij Chef Kabinet van de Commandant der Strijdkrachten

De commandowisseling wordt gehouden op de Van Ghentkazerne in Rotterdam waar zo’n 200 militairen van het Marine Training Command deelnemen aan het ceremonieel. Daarnaast is ook een contingent van het Contact Oud en actief dienende Mariniers (COM) en Reservisten Militaire Taken aanwezig. De Marinierskapel der Koninklijke Marine en de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers verzorgen de muzikale omlijsting van de functieoverdracht.

Related news

List of related news articles