Nieuwe contracten baggeronderhoud zeevaart voor Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam

  • binnenland

BaggerenVaargeulenZeevaart

Rijkswaterstaat heeft vierjarige contracten gegund voor het baggeronderhoud aan de vaargeulen voor de zeevaart. Deze contracten zijn voor het eerst gezamenlijk aanbesteed door Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam. Vanaf 1 september 2014 gaan de nieuwe onderhoudscontracten in. Hierdoor worden ook de komende jaren de vaargeulen voor de zeevaart op diepte gehouden en blijft Nederland bereikbaar voor zeeschepen.

Naast de contracten voor het baggeronderhoud, zijn er twee contracten gegund voor zandsuppleties bij Bloemendaal/Zandvoort en Scheveningen. Deze contracten zijn in dezelfde aanbesteding meegenomen omdat dit efficiënter is.

Gebied Opdrachtnemer
Noordzee Van Oord
Buitenhaven IJmuiden Van Oord
Vooroever Bloemendaal/Zandvoort (zandsuppletie) Van den Herik
Strand Scheveningen (zandsuppletie) Van Oord
Westerscheldehavens Combinatie Van der Kamp en De Boer
Nieuwe Maas / Waterweg + havens (Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam) Van der Kamp

De procedure voor gunning van de percelen voor de gebieden Waddenzee (Rijkswaterstaat) en Maasmond, Calandkanaal en Beerkanaal (Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam) loopt nog.

Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het op diepte houden van de vaargeulen op de rivieren en de toegangsgeulen vanaf zee. Het Havenbedrijf Rotterdam houdt de havenbekkens op diepte. Door gezamenlijke inkoop en intensieve samenwerking bij de uitvoering van het werk, kan het baggeren efficiënter uitgevoerd worden. Alles bij elkaar wordt jaarlijks zo’n 14,5 miljoen m3 zand en slib in het Rotterdamse havengebied en de vaargeulen vanaf zee gebaggerd. Dat is ruim 9,5 keer stadion de Kuip in Rotterdam tot de rand vol.

Baggeren
Niet alleen de rijkswegen in Nederland hebben onderhoud nodig, ook de Rijksvaarwegen moeten onderhouden worden. Een van de belangrijkste werkzaamheden daarvoor is baggeren. In vaargeulen op zee, havens en op de bodem van vaarwegen bezinken namelijk grote hoeveelheden zand en slib. Door te baggeren zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de Rijksvaarwegen bevaarbaar blijven.

Meer… Rijkswaterstaat 

Related news

List of related news articles