Nieuwe CWO Zeilinstructeuropleiding 2 en 3

Na vele jaren van verzoek vanuit de zeilverenigingen is het er dit jaar eindelijk van gekomen. Een Watersportverbond instructeuropleiding voor Jeugd-, Zwaardboot- en Kielbootzeilen. Met dank aan de nieuwe ontwikkelingen in het Competentie Gericht Opleiden (CGO) is de realisatie van een zeilinstructeuropleiding in een stroomversnelling geraakt en kunnen we deze nu aanbieden.

Er staan twee opleidingen gepland. Het eerste opleidingsweekend vindt plaats op 17, 18 en 19 april op het Hoofdsteunpunt Noord, Paterswoldsemeer (locatie nog onder voorbehoud). Het tweede opleidingsweekend is in het weekend van 24, 25 en 26 april op het Hoofdsteunpunt Midden, het Bovenwater te Lelystad. Beide opleidingsweekenden starten op de vrijdagavond.

Voor beide weekenden is er eerst één centrale opstartavond op 26 maart in het Huis van de Sport te Nieuwegein. Na de opleidingen volgt een stageperiode. Gedurende deze stage komen de deelnemers weer centraal bijeen op 14 mei te Nieuwegein. Tijdens deze avond wordt de stage besproken en de voortgang geëvalueerd. Op 19 september wordt de Proeve van Bekwaamheid afgenomen (examen).

Bron: Watersportverbond, 17-02-2009;