Nieuwe Europese wetgeving goedgekeurd in de binnenvaart

Op 14 november heeft het Europees Parlement nieuwe wetgeving goedgekeurd die gaat over de erkenning van beroepskwalificaties van werknemers in de binnenvaart. “Goed nieuws voor een sector die kampt met flinke arbeidstekorten en te weinig arbeidsmobiliteit op de Europese markt,” aldus Wim van de Camp, transportwoordvoerder voor het CDA in het Europees Parlement.

De nieuwe regels verbreden de erkenning van beroepskwalificaties naar competenties voor iedereen die op een binnenvaartschip werkt en niet alleen die van de kapitein. Van de Camp: “We moeten de binnenvaart helpen met het verhogen van de arbeidsmobiliteit. Onze mensen moeten makkelijker over de grens kunnen werken, en andersom. Dat is keihard nodig omdat de sector alleen kan groeien als genoeg goed personeel te vinden is. Dat is schoner per ton vracht en zorgt er ook voor dat onze snelwegen niet dichtslibben door het vrachtvervoer.”

Met 500 miljoen ton vracht per jaar en maar 42.000 banen in het vracht en passagiersvervoer is de binnenvaart een kwetsbare sector. “Een cruciale schakel van het Europese vrachtvervoer over de Europese binnenwateren rust op de schouders van relatief weinig Nederlandse familiebedrijven. Met deze nieuwe regels bieden wij hen de mogelijkheid om ook gekwalificeerd personeel te vinden buiten de sector (de zij-instromers). We moeten niet onderschatten hoe moeilijk het is om mensen te vinden die de specifieke kennis hebben om op de Rijn of de Donau te kunnen werken,” aldus Wim van de Camp.

De nieuwe regelgeving bevat ook uitzonderingen voor landen die niet zijn aangesloten aan het Europese binnenvaartnet. Van de Camp is niet te spreken over deze uitzonderingen: “Het is voor mij niet uit te leggen dat landen als Malta of Finland niet mee gaan doen met dit systeem. Dat zijn zeevarende naties en daar lopen genoeg mensen rond die weten hoe je een schip aanmeert. Op termijn moeten zij ook gewoon deze wetgeving gaan gebruiken. Maar al met al is dit akkoord een stap voorwaarts voor de sector.”

Wat het CDA betreft gaat de EU meer doen om de binnenvaart te stimuleren. “Naast het verhogen van de arbeidsmobiliteit zijn investeringen in de infrastructuur van de Europese binnenwateren nog altijd hard nodig. En ook moeten we oog hebben voor het steeds nijpender probleem voor jonge binnenvaartschippers die niet in staat zijn een bedrijf over te nemen van hun ouders,” aldus Van de Camp.