Nieuwe krachtmeting in haven

Het gaat opnieuw hard tegen hard in de Rotterdamse haven. Twee partijen die dit voorjaar nog een CAO-akkoord overeenkwamen, staan vanmiddag lijnrecht tegenover elkaar voor de rechter. Inzet: datzelfde CAO-akkoord. Onder druk van de eigen achterban wil FNV Bondgenoten opnieuw praten over de flexibeler werkroosters.

Bron: AD.nl, 21-11-2006;