Nieuwe overeenkomst Havenbedrijf Rotterdam en waterschappen

Vandaag 20 februari sluiten Waterschap Hollandse Delta, het Hoogheemraadschap van Delfland en het Havenbedrijf Rotterdam een nieuwe ‘Overeenkomst Zoetwaterleverantie Brielse Meer/Bernisse’. Die overeenkomst regelt de onttrekking van het zoet water van het Brielse Meer voor het haven- en industriegebied en beide waterschappen. Het gaat hier om de actualisering van een eerdere overeenkomst uit 1988.

“Het hebben van een zoetwatervoorziening in de nabijheid van ons haven- en industriegebied is een belangrijk voordeel voor de industrie in de haven. Deze overeenkomst is dus belangrijk voor de verdere duurzame ontwikkeling daarvan”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf Rotterdam.

Verbetering zoetwatervoorziening
Het Brielse Meer krijgt zijn zoet water via het inlaatpunt Bernisse. Dit inlaatpunt is kwetsbaar voor zoutindringing en deze kwetsbaarheid zal door de klimaatverandering toenemen. Het Havenbedrijf en de waterschappen willen nu een tweede zoetwaterinlaatpunt – de zogenoemde Inlaatsluis Spijkenisse – ontwikkelen om de leveringszekerheid van zoet water te vergroten.