Nieuwe samenstelling Raad van Bestuur na integratie Boskalis-SMIT

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat het integratieproces tussen Boskalis en SMIT ten gevolge van de fusie voorspoedig verloopt. Het proces wordt geleid door Peter Berdowski (CEO Boskalis) en Ben Vree (CEO SMIT) en op basis van de huidige bevindingen wordt de integratie naar verwachting in december 2010 afgerond. In dit kader is in goed en gezamenlijk overleg besloten dat Ben Vree zich per 1 januari 2011 zal terugtrekken uit de Raad van Bestuur van Boskalis en zich zal oriënteren op een nieuwe uitdaging buiten het bedrijf.

Ben Vree, CEO SMIT: “Ik kijk met voldoening terug op de gerealiseerde resultaten van de afgelopen tien jaar, de succesvolle voltooiing van de fusie en het borgen van de continuïteit van SMIT. Ik blijf aan om de integratie van dit mooie bedrijf af te ronden. Ik wil de medewerkers van SMIT bedanken voor de fantastische samenwerking die we de afgelopen jaren hebben gehad.”

Peter Berdowski, CEO Boskalis: “We werken met tien gezamenlijke teams volop aan de integratie. We zijn daarbij allen zeer enthousiast geraakt over de vele voordelen en mogelijkheden die de combinatie Boskalis-SMIT biedt, voor de klanten en voor de medewerkers. Ik wil mijn waardering naar Ben uitspreken voor de voortreffelijke wijze waarop hij SMIT heeft uitgebouwd tot een leidende maritieme dienstverlener. Wij waarderen zijn loyaliteit om deze integratie tot een succes af te ronden en ik wil hem danken voor zijn grote inzet.”

Vanaf 1 januari 2011 zal de Raad van Bestuur van Boskalis bestaan uit de drie resterende leden, Peter Berdowski (CEO), Hans Kamps (CFO) en Theo Baartmans.

Boskalis publiceert op donderdag 19 augustus om 07:00 uur de halfjaarcijfers 2010.

Bron: Boskalis Westminster nv, 08-07-2010;