Nieuwe stap in terugdringen handelsbarrières

Europese en Aziatische verladersorganisaties slaan handen ineen

De Europese en Aziatische koepelorganisaties voor verladers gaan nauwer met elkaar samenwerken. In een reactie stellen de Nederlandse en Belgische verladersorganisaties, EVO en OTM, dat het samenwerkingsverband handelsbarrières voor het bedrijfsleven verder terugdringt.

Vandaag werd bekend dat de European Shippers’ Council (ESC) en de Asian Shippers’ Meeting (ASM) onder andere hun informatie-uitwisseling intensiveren, uitwisselingsprogramma’s opzetten en het samenwerkingsverband met meer landen gaan uitbreiden. De twee organisaties vormen hierdoor in één keer de grootste grensoverschrijdende verladerssamenwerking ter wereld.

Weegverplichting
EVO en OTM verwachten dat de Europees-Aziatische samenwerking een positief effect heeft op de logistieke belangen van handels- en productiebedrijven. Zo is de introductie van een verplicht gewichtscertificaat voor beladen zeecontainers, voorgesteld door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), direct een agendapunt in het samenwerkingsverband. De ESC en ASM hebben in een eerste verklaring laten weten nieuwe, gezamenlijke voostellen bij de IMO in te dienen om de weegverplichting van tafel te krijgen.

Meer… EVO