Nieuwe THC’s voor afhandeling containers

Vanaf 18 oktober mogen de rederijen geen gemeenschappelijke tarieven meer hanteren voor het transport van containers van en naar de Europese Unie. De EU haalt hiermee een hoeksteen uit de zogeheten ´conferences´, waarin rederijen voor een bepaald vaargebied (route tussen de continenten evenals tussen regio´s hierbinnen) afspraken maken over tarieven, capaciteit enz. De rederijen moeten straks individueel vrachtkosten en de diverse toeslagen (voor terminalkosten, brandstoffluctuaties, valutafluctuaties, congestie in havens), publiceren.

Bron: Transport Online, 19-10-2008;