Nieuwe voorzitter RvC van Havenbedrijf Amsterdam

Met ingang van 1 augustus 2016 is Koos van der Steenhoven benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Amsterdam. Koos van der Steenhoven is afgelopen week op voordracht van de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Amsterdam nv door het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Amsterdam benoemd tot voorzitter.

Havenbedrijf Amsterdam is een overheids nv met de gemeente Amsterdam als enige aandeelhouder. Van der Steenhoven volgt René Smit op, die op 1 december 2015  terug trad als voorzitter vanwege zijn benoeming tot bestuursvoorzitter van ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen. Vicevoorzitter Dook van den Boer heeft in de tussenliggende periode het voorzitterschap waargenomen.

Dook van den Boer: “We verheugen ons op de komst van Koos van der Steenhoven. In hem hebben we een ervaren bestuurder gevonden die bovendien de omgeving van een havenbedrijf goed kent”.

Koos van der Steenhoven: ‘Ik verheug me enorm op het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van zo’n mooie organisatie als Havenbedrijf Amsterdam. Ik heb lang in Amsterdam gewoond en heb een bijzondere band met de stad. Het weerzien van de stad en het werk bij het havenbedrijf inspireert mij zeer. Graag draag ik vanuit mijn toezichthoudende rol de komende jaren bij aan de uitdagende toekomst waar het havenbedrijf voor staat.’

Loopbaan Koos van der Steenhoven
Koos van der Steenhoven is tot 1 september 2018 verbonden aan ABDTOPConsult, dat onderdeel is van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was hij onder meer secretaris-generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van 1992 tot 1996 was Van der Steenhoven lid van de hoofddirectie van het gemeentelijke havenbedrijf Rotterdam met de portefeuille haveninnovatie. Van der Steenhoven bekleedt twee toezichthoudende functies. Hij is voorzitter bestuur Letterkundig Museum en Kinderboekenmuseum in Den Haag en vicevoorzitter Raad van Toezicht van het Wereldmuseum in Rotterdam.