Nieuwe Young Maritime Representatives bekend gemaakt

ROTTERDAM -

Vandaag zijn drie nieuwe jongerenambassadeurs van de maritieme sector bekend gemaakt. In het studiejaar 2014/2015 vervullen Björn van Steenhoven, Milan Zonneveld en Guus van Fulpen de rol van Young Maritime Representatives. Zij vormen het gezicht naar jongeren met interesse voor de maritieme wereld, maar zijn ook het jonge boegbeeld voor de sector.

Met ruim 17 miljard Euro omzet en bijna 200.000 mensen is de maritieme sector van groot belang voor de Nederlandse economie. Binnen deze sector is grote behoefte aan jongeren met interesse voor de maritieme wereld, die een opleiding en baan binnen dit vakgebied ambiëren. Om te laten zien hoe leuk en aantrekkelijk het is om in deze sector te werken, heeft Nederland Maritiem Land het afgelopen jaar voor het eerst gebruik gemaakt van jonge ambassadeurs. Zij werden ingezet voor het openen van beurzen en tentoonstellingen en gingen veelvuldig bij bedrijven op bezoek.

Het maritieme cluster biedt volgens de laatste cijfers werk aan ongeveer 200.000 personen. Daarmee vormen de werknemers van het cluster 2% van de totale werkgelegenheid in Nederland. Scholieren kunnen hier aan het werk komen via opleidingen op diverse niveaus, variërend van Regionale Opleidingscentra, Middelbare- en Hogere Beroepsopleidingen tot Universitaire opleidingen. Voor hen ligt een mooie carrière in het verschiet binnen de sector, waar nog steeds veel behoefte is aan jonge instromers.

De namen van de drie nieuwe Young Maritime Representatives werden vandaag bekend gemaakt door de voorzitter van Nederland Maritiem Land, Arie Kraaijeveld. Hij deed dit na afloop van het Maritiem Top Overleg, in bijzijn van enkele topbestuurders uit de Maritieme Sector. De YMR’s hebben als taak meegekregen, om het komende jaar op een aantrekkelijke manier de maritieme wereld onder de aandacht van jongeren te brengen.

Meer… Maritime by Holland