Nieuwe zwavelregelgeving voor brandstof noodzaakt Stena Line tot maatregelen.

StenaLineTransporter

De nieuwe richtlijn die op 1 januari 2015 van kracht gaat m.b.t. het zwavelgehalte in brandstof voor de scheepvaart binnen het Noord-Europese SECA gebied, heeft een grote economische impact op de bedrijfsvoering van Stena Line en de industrie in het algemeen. Voor Stena Line betekenen de hogere brandstofkosten, als gevolg van de duurdere laagzwavelige brandstof, een kostenstijging van 1 miljoen Zweedse kronen per dag (€ 110.000,-). Op jaarbasis zal dat ongeveer 450 miljoen Zweedse kronen (50 miljoen euro) bedragen.

Stena Line is op basis van de aangekondigde milieurichtlijnen in 2013 begonnen met het nemen van maatregelen om haar bedrijfsresultaten op peil te kunnen houden. Het terugbrengen naar één schip (in plaats van twee) op de Trelleborg-Sassnitz route is een actueel voorbeeld van deze maatregelen. Stena Line wordt nu gedwongen om de prijzen voor vrachtvervoer te verhogen, als een direct gevolg van de gestegen brandstofkosten.

“Vanuit een economisch perspectief is dit een van de grootste negatieve politieke beslissingen sinds het stopzetten van belastingvrij winkelen op onze schepen. We staan uiterst positief tegenover het verbeteren van milieuregels, zolang deze maar voor iedereen gelijk zijn en kan worden doorgevoerd in een tempo dat zowel door ons als onze klanten bijgehouden kunnen worden. Iets dat zeker niet het geval is met de invoering van de nieuwe zwavelregelgeving. Uiteindelijk hebben de stijgende brandstofkosten een negatieve invloed op de Noord-Europese export- en importindustrie, omdat een aanzienlijk deel van de transporten worden uitgevoerd over zee “, zegt Stena Line‘s CEO Carl- Johan Hagman.

“Aan de vrachtkant zullen wij genoodzaakt zijn om de prijzen te gaan verhogen met ongeveer 15%. We willen immers in staat blijven om dezelfde kwaliteit en service aan onze klanten te bieden, naast onze inspanningen om milieuvriendelijke en effectieve transporten te realiseren. Dit betekent dat we onze vrachtklanten meer moeten gaan berekenen om de gestegen kosten te kunnen compenseren “, aldus Carl-Johan Hagman.

Stena Line werkt al sinds 2005 met een energiebesparend programma om de milieu-impact van haar activiteiten terug te brengen. Dit heeft inmiddels geresulteerd in het met succes verminderen van het energieverbruik van haar schepen met 2,5 procent per jaar. Parallel met de overgang naar laagzwavelige brandstof, lopen er bij Stena Line een aantal projecten om alternatieve brandstoffen en de verschillende technieken voor emissie-zuivering te onderzoeken.

“In het begin van 2015 zullen we op één van onze schepen starten met een proef om methanol als brandstof te gebruiken. Tegelijkertijd onderzoeken we de z.g. “scrubber technologieën” en kijken we ook naar LNG (vloeibaar aardgas) als mogelijke brandstof. Waarbij we ons realiseren dat het ombouwen van onze schepen naar deze alternatieven zowel tijd als geld gaat kosten “, zegt Carl-Johan Hagman.

Meer… Stena Line