Nijkerk besluit na drie jaar tot verruiming openingstijden haven

Drie jaar geleden werd door de vereniging Koninklijke Schuttevaer gevraagd om een verruiming van de openingstijden van de haven in Nijkerk. Na onder meer een proef wordt nu per 1 januari 2011 gehoor gegeven aan het verzoek. Aanleiding voor de vereniging ruimere openingstijden te bepleiten was dat de openingstijden van de sluis, als toegang tot de haven, vertraging opleverden voor de beroepsvaart. Vraag was de sluis eerder open te stellen op werkdagen, het open houden tussen de middagen op werkdagen en openstelling op zaterdag.

Bron: De Stentor, 08-12-2010;