NMa neemt nieuw tariefbesluit loodsen 2010

De nieuw vastgestelde loodsgeldtarieven voor 2010 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit iets hoger vastgesteld dan in haar oorspronkelijke besluit. De tariefdaling is nu 1,9 procent ten opzichte van de tarieven over 2009, terwijl de NMa eerder een tariefdaling van 2,7 procent had bepaald. Het nieuwe tarievenbesluit volgt op een uitspraak in december 2010 van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de loodsgeldtarieven 2010. Met deze uitspraak heeft het CBb het oorspronkelijke tariefbesluit vernietigd.

Bron: NMa, 19-07-2011;