NMT presenteert Jaarplan 2017 aan haar leden

Netherlands Maritime Technology (NMT) heeft op 10 november tijdens de NMT Netwerkbijeenkomst op Urk haar jaarplan voor 2017 aan de leden gepresenteerd. In 2017 gaat NMT scherper aan de wind varen. Dat is niet voor niets. De vooruitzichten van de Nederlandse maritieme maakindustrie zijn ongunstig: veel bedrijven hebben te maken met dalende omzetten en inkrimpende personeelsbestanden. Achteraf gezien heeft de maritiem-technologische sector sinds het begin van de financiële crisis in 2008 nog relatief goede jaren gehad. Het is tijd om bij te sturen volgens NMT.

NMT pleit voor een slimme en efficiënte samenwerking tussen de leden van NMT en ook de brancheorganisaties. In 2017 wil NMT besparen op kosten door scherpere keuzes te maken. Ze willen kritisch kijken naar hun activiteiten voor de leden en wat het precies oplevert. Tegelijkertijd wil NMT kansen pakken samen met haar leden en partners. En samen scherper op de doelen te zijn met minder middelen.

Er valt veel te winnen in de politiek door de maritieme-technologische sector
Voor de maritiem-technologische sector valt er veel te winnen in politiek Den Haag. Het Werkprogramma Maritieme Maakindustrie 2016-2018 is een mooie stap vooruit, maar er zijn nog geen middelen om de acties van het programma uit te voeren. NMT zet, met de verkiezingen in aantocht, in op vier concrete doelen:

  • Steun voor het vergroeningsplan binnenvaart
  • Tien miljoen per jaar voor de Stimuleringsregeling Duurzame Scheepsbouw
  • Samenwerking met de Rijksrederij en de Koninklijke Marine om innovaties te versnellen
  • Middelen voor en samenwerking bij exportpromotie

Meer samenwerken met regionale organisaties
Andere kansen liggen op regionaal niveau. NMT gaat meer samenwerken met regionale organisaties waar het voordeel voor de NMT-leden oplevert. Europa blijft actueel: als partner van de Europese koepelorganisatie SEA Europe waakt NMT over wet- en regelgeving, het dossier level playing field en toegang tot het Junckerfonds.

Het Jaarplan wordt ieder jaar uitgegeven en het Jaarverslag, dat altijd tijdens de NMT Netwerkbijeenkomst in mei verschijnt, wordt uitgebreid met een rapportage over het resultaat van de doelstellingen.

Download het Jaarplan 2017. Een hard copy kunt u aanvragen door een mail te sturen naar [email protected]