NOGEPA en NWEA tekenen voor samenwerking voor energie op zee

NOGEPA, de Nederlandse  olie en gas exploratie en productie associatie en NWEA, de Nederlandse WindEnergie Associatie hebben op 16 juni een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Ook TNO, Tennet en Stichting Natuur & Milieu hebben de overeenkomst getekend. De partijen gaan onderzoeken hoe zij kunnen bijdragen aan een duurzaam, veilig, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem op de Noordzee en tegelijkertijd werken aan een verbetering van het maritieme ecosysteem. Partijen zien de Noordzee als toekomstige duurzame energietuin van Nederland.

Tijdens het congres Gas Meets Wind tekenden NWEA’s Hans Timmers en Jo Peters van NOGEPA samen met de genoemde partijen het manifest “Coördinatie en Samenwerking in de Noordzeeregio”. In dat manifest spreken ze af te onderzoeken of er gebruik kan worden gemaakt van elkaars kennis, ervaring en activiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van geologie en ecologie maar ook waar het gaat om logistieke aspecten, over veiligheid en over onderhoud.

Samenwerking en integratie
Deze onderzoeken willen zij opstarten in samenwerking met de Topsector Energie (TKI Gas en TKI Wind op Zee). Voorbeelden van onderzoek zijn het mogelijk aansluiten van productieplatforms voor olie of gas op offshore windparken. Deze elektrificatie waarbij platforms hun processtroom betrekken van windparken zorgt voor een aanzienlijke besparing op de uitstoot van NOx en CO2. Voor de langere termijn valt te denken aan bijvoorbeeld het ontwikkelen van verschillende vormen van energieopslag. Ook de ontwikkeling van een breed dekkend energiesysteem van windparken en platforms op de Noordzee waar energie wordt gemaakt, opgeslagen en getransporteerd, met aansluitingen naar andere landen, behoort tot de mogelijkheden. Tenslotte kan worden onderzocht of de offshore infrastructuur kan bijdragen aan het versterken van het ecosysteem op de Noordzee.

Partijen vinden het belangrijk om de samenwerking te zoeken met andere relevante stakeholders op de Noordzee: de visserij, de scheepvaart, natuur- en milieuorganisaties, de kustprovincies, bewoners van kunstgebieden en uiteraard de wetenschap.

Hans Timmers: “Offshore windenergie is essentieel om de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050 te realiseren. Op weg daar naartoe zullen we de mogelijkheden benutten om de transitie zo snel en duurzaam mogelijk te realiseren. We gaan onderzoeken of de samenwerking met de offshore gasindustrie zo’n mogelijkheid biedt.”

Jo Peters: De Nederlandse gasvoorraden op de Noordzee zijn rond 2050 ver op. Tot die tijd kunnen we Nederlandse aardgas inzetten om de transitie te ondersteunen. De integrale beschouwing van het energiesysteem zoals wij dat nu doen, geeft deze energietransitie een stevige zet in de rug. We zien goede mogelijkheden op de Noordzee iets moois tot stand te brengen. En niet alleen op het vlak van energie maar echt integraal. Veel mensen reageren positief op dit initiatief. Juist omdat het verder kijkt dan alleen het eigen belang. Daarom zal alleen gezamenlijk dit plan tot wasdom kunnen komen. Die mogelijkheid kunnen we toch niet laten liggen? “.