Noodzaak private beveiliging schepen onverminderd aanwezig

De noodzaak om ook private beveiliging op Nederlandse koopvaardijschepen toe te staan, is nog onverminderd aanwezig. Uit het feit dat er rondom de kust van Somalië minder kapingen plaatsvinden, kan niet worden geconcludeerd dat deze beveiliging door Vessel Protection Detachments (VPD’s) overbodig is geworden. De piraterij heeft zich immers verplaatst naar andere gebieden aan de kust van West-Afrika, gebieden waar de Nederlandse marine juist niet mag patrouilleren. Het is daarom erg te betreuren dat de PvdA haar steun voor het onder strikte voorwaarden inzetten van particuliere beveiligers, heeft ingetrokken.

Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op het besluit van de PvdA-Tweede Kamerfractie om het wetsvoorstel dat particuliere beveiliging mogelijk maakt, niet langer te steunen. Hierdoor is er geen Kamermeerderheid meer. “Kapingen zijn weliswaar afgenomen rondom de kust van Somalië, maar juist in territoriale wateren van landen waar de marine geen rechtsmacht heeft, komen steeds meer kapingen, berovingen en gijzelingen aan boord van schepen voor. Piraterij is hier enorm in opkomst. En juist voor de kust van West-Afrika zijn veel Nederlandse reders actief”, laat Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars weten. Voor de bemanning van schepen heeft het enorme consequenties als zij niet geholpen kunnen worden door de marine, benadrukt het Verbond. Weurding: “In veel gevallen mogen bewapende private beveiligers onder voorwaarden juist wel optreden in deze territoriale wateren. Zij kunnen ook sneller ingrijpen.” Het duurt nu soms drie tot vier dagen voor er hulp van een marineschip komt.

Meer… Verbond van Verzekeraars