Noord-Holland Noord krijgt EnergyBoard

Een nieuw op te richten EnergyBoard moet de bloeiende bedrijfstak in Noord-Holland Noord op het gebied van duurzame energie verder ontwikkelen tot een sterk energiecluster.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben Ton Hoff, oud-directeur van Energieonderzoek Centrum Nederland, gevraagd om de EnergyBoard vorm te geven. In het najaar moet het bestuur zijn geïnstalleerd.

Meer… Noord-Holland