Noord-Holland toegelaten tot Europees Twee-zeeënprogramma

Noord-Holland krijgt toegang tot Europees geld uit het INTERREG 2 Zeeënprogramma.
Dit is een samenwerkings- en subsidieprogramma voor kustregio’s aan de Noordzee dat onder andere innovatie, maatregelen ten gevolge van klimaatverandering en duurzame energie stimuleert. Het gaat om een fonds met een voorlopige begroting van € 250 miljoen. De toetreding van de provincie Noord-Holland tot het Europese samenwerkings- en subsidieprogramma is het resultaat van een intensieve lobby.
Het INTERREG 2 Zeeënprogramma (Noordzee en Het Kanaal) stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen de kustgebieden in de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat dan vooral om het stimuleren van de economische ontwikkeling in de kustgebieden. Maar ook projecten op het gebied van een beter milieu, innovatie, veiligheid en leefbaarheid kunnen aanspraak maken op de Europese subsidie.

De toetreding van de provincie Noord-Holland tot het 2 Zeeënprogramma is vooral van belang voor de kustgemeenten in de provincie. Voor de havens van IJmuiden (gemeente Velsen) en Den Helder is de samenwerking van belang op het gebied van logistiek, offshore, duurzame energie, verduurzaming van havenactiviteiten en windmolens op zee.
Daarnaast biedt de samenwerking mogelijkheden voor innovatieve oplossingen bij de kustbescherming in Noord-Holland.
Gedeputeerde Elvira Sweet: ‘Deze Europese samenwerking biedt de kustregio’s in Noord-Holland de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen op diverse terreinen. De deelname van de provincie aan het 2-Zeeënprogramma maakt het mogelijk dat Europa 50% bijdraagt in de kosten van projecten in het hele Noord-Hollandse kustgebied. Hieruit blijkt hoe belangrijk onze contacten en netwerken in Europa zijn. De uitdagingen waar we de komende jaren voor staan zijn niet uniek. De Europese kustregio’s kunnen veel van elkaar leren en onderling kennis uitwisselen, waar wij ook van kunnen profiteren.’
Niet eerder was het voor Noord-Holland mogelijk om deel te nemen aan het Europese INTERREG 2 Zeeënprogramma, omdat was bepaald dat de grens van dit programmagebied ophield bij Midden Delfland in Zuid-Holland. Maar door een intensieve lobby van de provincie Noord-Holland samen met de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Economische Zaken en de gemeenten Velsen en Den Haag is de grens van het programma nu dus uitgebreid.

Meer… Provincie Noord-Holland