Noordzeeharing minder omlaag

De door de EU en Noorwegen vastgestelde TAC voor Noordzeeharing is gesteld op 341.063 ton, wat een reductie betekent van 25 procent ten opzichte van 2006. De Pelagische RAC is tevreden met de uitkomsten van de onderhandelingen, want de 25 procent reductie komt in de plaats van de 47 procent verlaging van de TAC die door ICES was geadviseerd.

Bron: visserijnieuws.nl, 07-12-2006;