North Sea Port gaat met recordcijfers van start

North Sea Port heeft het afgelopen jaar 66,6 miljoen ton overgeslagen via zeevaart met een aandeel van 71% import en 29% export. Dit zou voor de fusie het beste resultaat ooit zijn, 6,9 procent meer. De goederenoverslag via binnenvaart is goed voor 56,5 miljoen ton wat eveneens een record zou zijn. Zowel zeevaart als binnenvaart hebben samen een recordstart van 123,1 miljoen ton totaal.

In 2017 boekte het havengebied Zeeland een goederenoverslag via zeevaart van 34,1 miljoen ton, 2,7 procent meer dan in 2016. Vooral bij vloeibare bulk, containers en droge bulk is de stijging merkbaar. De overslag via binnenvaart komt op 33,5 miljoen ton uit, het beste resultaat ooit. Hierdoor komt de totale overslag op 67,6 miljoen ton, het hoogste peil ooit. Het havengebied Gent behaalde in 2017 met 32,5 miljoen ton het beste resultaat ooit én een tweede record op rij inzake de overslag via zeevaart. Dit is een toename van 11,7 procent voornamelijk door de recordtoename in de overslag van droge bulk. De overslag via binnenvaart is 23 miljoen ton, 5,1 procent meer dan in 2016. De totale overslag van zeevaart en binnenvaart samen komt uit op 55,5 miljoen ton, ofwel 4,5 miljoen ton meer dan in 2016.

De overslag van bulkgoederen is volgens North Sea port hun specialiteit met onder meer ijzererts, kolen, voeding, granen en meststoffen. Ook met de overslag van stukgoed (staal, papier, hout, fruit en projectlading) zet North Sea Port zich aan de kop van de Europese havens. Droge bulk staat voor bijna de helft van de goederenoverslag via zeevaart (47%). Vloeibare bulk neemt bijna een derde in beslag (29%). Bijna een vijfde van het volume is conventioneel stukgoed (17%). De overslag van ro/ro (6%) en containers (2%).

Uitgegeven grond
In 2017 gaf North Sea Port 44,6 hectare grond uit. In Zeeland werd er in totaal 19,5 hectare grond uitgegeven waarvan 11,2 hectare in erfpacht en 8,3 hectare werd verkocht. In Gent werd er in het totaal 25,1 hectare uitgegeven. Daarvan ging er 9,4 hectare in concessie en 15,7 hectare waren uitbreidingen van bestaande concessies.

North Sea Port heeft momenteel 1.000 hectare grond ter beschikking om aan investeerders uit te geven.

Toegevoegde waarde en werkgelegenheid
North Sea Port staat voor een toegevoegde waarde van 13,3 miljard euro. In het grensoverschrijdende 60-kilometer-lange havengebied werken er 98.680 mensen.