North Sea Port gaat voor nog betere samenwerken voor het havengebied

Vlaanderen en Nederland willen in North Sea Port onderzoeken hoe de grensoverschrijdende samenwerking verbeterd kan worden. Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Nederlands staatssecretaris Raymond Knops lanceerden daartoe op woensdag 8 mei een innovatief project.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Nederlands staatssecretaris
Raymond Knops lanceren het project.

Kans voor North Sea Port

CEO Jan Lagasse van North Sea Port: “We willen deze kans voor North Sea Port en de bedrijven in het grensoverschrijdende havengebied volledig benutten om belemmeringen bij grensoverschrijdende samenwerken weg te werken.”

Er wordt onder meer gekeken naar hoe vergunningen, procedures en regelgeving beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Het project bestaat uit twee delen. Enerzijds gaat een onderzoeksteam oplossingen zoeken voor tegengestelde wetgeving. Er wordt gekeken naar hoe plannings- en vergunningsregelgeving op elkaar aangepast kunnen worden zodat grensoverschrijdende infrastructuurprojecten sneller doorgang kunnen vinden.

Anderzijds worden concrete grensoverschrijdende knelpunten in North Sea Port benoemd. Oplossingen op maat moeten een verbetering opleveren in de grensoverschrijdende infrastructuur en arbeid over de grens.

Modal shift verder uitbouwen

Voor North Sea Port biedt dit kansen op het gebied van ondernemen, transport van scheepsafval, CO2-transport en werken over de grens. Bovendien kan door het wegnemen van grensoverschrijdende belemmeringen de modal shift binnen North Sea Port verder uitgebouwd worden. Het goederenvervoer via scheepvaart, spoor of pijpleidingen zal eenvoudiger zijn.

De onderzoeksresultaten worden tegen de zomer van 2020 opgeleverd. Het is de bedoeling dat de maatwerkoplossingen die uit dit traject naar voor komen, inspirerend werken voor deze en andere knelpunten in het gehele Vlaams-Nederlandse grensgebied.

Pioniersproject binnen Europa

Binnen Europa is dit een pioniersproject. Het volgt uit de Vlaams-Nederlandse Top van 5 november 2018 in Middelburg. Daar kwam Vlaams minister-president Geert Bourgeois met zowel de Nederlandse minister-president Mark Rutte als met de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overeen om de handen nog steviger in elkaar te slaan inzake grensoverschrijdende samenwerking. Dit project past ook in het plan en de ambitie van de Europese Commissie om de groei en de cohesie in grensregio’s te stimuleren en werkt zo de verdere verdieping van de interne markt in de hand.