Notulen Zeeuwse containerterminal komen openbaar

De notulen van het Zeeuwse college over de Westerschelde Container Terminal die langs de oever van de zeearm moet komen, worden openbaar gemaakt. Dat is vrijdag met één stem tegen besloten door Provinciale Staten in een extra Statenvergadering.

Bron: Zibb, 02-04-2007;