O.K. Businesspark Eemshaven

Er zijn inmiddels diverse aankondigingen in het nieuws geweest over de ontwikkelingen die de komende jaren staan te gebeuren in de Eemshaven op het gebied van o.a. energie, bouw en havenactiviteiten. De vraag van diverse toeleveranciers naar personeel en ruimte zal dan ook groot zijn. O.K. Invest kan hierbij een voorname rol spelen in de ontwikkeling en realisering van bedrijfshuisvesting voor het Midden- en KleinBedrijf. Het betreft hier kantoorruimtes, bedrijfsruimten, zelfstandige bedrijfsunits en een tankstation.

Peter Liewes, commercieel directeur van O.K. Invest vertelt: “Speciaal voor het MKB bedrijfsleven realiseert O.K. Invest een bedrijvenpark op een zichtlocatie direct bij de entree in de Eemshaven, gezien vanaf de weg Groningen – Eemshaven (N46). Op het O.K. Businesspark Eemshaven zullen diverse bedrijfsgebouwen, kantoorpanden en geschakelde bedrijfsunits worden gerealiseerd. Deels zal O.K. Invest dit in eigen beheer verzorgen, deels kunnen ondernemers zelf ontwikkelen en/of bouwen. Er gelden hiervoor nadere randvoorwaarden die moeten garanderen dat het O.K. Businesspark een fraaie en hoogwaardige uitstraling krijgt en behoudt! De eerste palen zullen al begin 2009 worden geslagen.”

“Voor het terrein van circa 2,5 hectare is door ‘Van Ringen Architecten’ uit Groningen een stedenbouwkundige opzet gemaakt. De achterliggende gedachte van het plan is om door middel van een stalen ‘pergola’ een optische verbinding te maken tussen de diverse gebouwen op het terrein. Op deze ‘pergola’ kunnen bedrijven hun logo en/of naam op uniforme wijze kwijt. Dit is mede gedaan om een stuk eenheid en verbondenheid te creëren. Bijkomend voordeel is dat hierdoor de immense hal van het achtergelegen bedrijf Eemshout Prefab naar de achtergrond van het gezichtsveld verdwijnt.”

“De kavelgrootte voor de te bouwen objecten bedraagt maximaal circa 2.000 m². In nader overleg kunnen er ook meerdere bedrijven op één kavel gesitueerd worden, dan wel worden er kleinere kavels uitgegeven. Op de percelen kan men ook zelf, binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden een eigen kantoor met bedrijfsruimte realiseren.”

“Op het bedrijvenpark zal O.K. Invest tevens een bedrijfsverzamelcomplex realiseren. Het betreft hier een circa twintigtal kleinere geschakelde bedrijfsunits, waarbij op de begane grond een bedrijfsgedeelte zal worden gerealiseerd met op de verdieping kantoorruimte. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om de bedrijfsruimte op de begane grond in kantoorruimte om te zetten en de mogelijkheid om meerdere units met elkaar te verbinden. Hierdoor kunnen ook grotere bedrijfs- of kantoorunits worden gecreëerd. De grootte van de standaard units zal circa 80 m² op de begane grond bedragen en op de verdieping eveneens een grootte van circa 80 m² hebben.”

Indien u geïnteresseerd bent om uw bedrijf te realiseren op het O.K. Businesspark Eemshaven, dan kunt u contact opnemen met O.K. Invest via telefoonnummer
050-850 88 00 of u stuurt een mailbericht naar [email protected] De eerste impressies kunt u vinden op onze website www.okinvest.nl.

Bron: O.K. Invest, 13-10-2008;