Oefenen met Defensie: Alert 2014

Defensie oefent jaarlijks (in week 45) met civiele partners. Voor 2014 zijn oefeningen gehouden in het gebied Twente, IJsselland, Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Reddingsbrigade Nederland was uitgenodigd om deel te nemen aan twee oefeningen.

Op donderdag 6 november namen de Reddingsbrigades deel aan de hoogwateroefening Vecht / Alert 2014 op de Vecht. Samen met de Veiligheidsregio IJsselland, het Waterschap Groot Salland, de gemeente Dalfsen, het team Bevolkingszorg van IJsselland, en het Rode Kruis. Het scenario luidde als volgt:

Wegens extreem slecht weer (een zware najaarsstorm in combinatie met een hoge waterstand) loopt de regenrivier de Overijsselse Vecht over, waardoor woonboten op drift slaan en gebieden onder water lopen.

In totaal waren er zo’n 90 slachtoffers te ‘redden’. Dit was het startscenario voor de reddingseenheden van de Nationale Reddingsvloot (NRV) uit de compagnieën B en E. Met reddingsbrigades uit Amsterdam, Zaanstad, Haarlem, IJmuiden, Wierden, Amstelveen, Zandvoort, Wijk aan Zee, Zwolle en Deventer zijn de slachtoffers uit het water en/of vanaf de kant gered en vervoerd. Deze oefening gold als oefening van de NRV.

Meer… Reddingsbrigade