Officieel bezwaar tegen afsluiting Wadden-gebieden

Het Watersportverbond gaat officieel bezwaar aantekenen tegen het besluit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om gebieden op de Waddenzee af te sluiten, omdat hierbij geen rekening is gehouden met de belangen van de watersport. Dat er geen rekening werd gehouden met watersporters werd eind september duidelijk uit de correspondentie van het ministerie van LNV.

Bron: Watersportverbond, 10-11-2009;