Offshore Wind Innovators Challenge

Na het succes van de eerste twee Innovation Challenges start Offshore Wind Innovators met een nieuwe Challenge in september 2019. Het doel is het versnellen van toegepaste innovatie in de wind op zee sector. De challenge heeft bedrijven opgeroepen om hun technische uitdagingen te delenop het gebied van ontwikkeling, installatie, operatie, onderhoud of de ontmantelingsfase.

Johan de Witt lezing in het Lantarenvenster in Rotterdam.

De oproep heeft twee nieuwe challenges opgeleverd. De eerste challenge focust op CO2 vrij varen en wordt naar voren gebracht door TKI Wind op Zee en TKI Maritiem. De tweede challenge is gericht op geluidsemissiereductie en wordt geïnitieerd door Van Oord.

CO2 vrij varen voor wind op zee: CTVs & SOVs – TKI Wind op Zee en TKI Maritiem

De ambitie ligt er om op termijn een CO2-vrij energiesysteem te hebben. Dit impliceert dat de productie, constructie, operatie en ontmanteling van windparken op zee ook CO2 neutraal moet gaan gebeuren. Een van de elementen die bijdragen aan de CO2 uitstoot van windparken gedurende de levenscyclus is scheepvaart. Dit omvat grote installatieschepen, maar ook kleinere schepen om onderhoud uit te voeren.

Deze challenge heeft tot doel om concepten te maken voor CO2 neutraal varen van transportschepen voor werknemers (Crew Transfer Vessels / CTVs), of onderhoudsschepen (Service Operation Vessels / SOVs) in de wind op zee sector. We hopen ideeën te ontvangen voor het ontwikkelen van deze schepen die geëvalueerd zullen worden op CO2 footprint, kosten, de marktpotentie en time to market.

De prijs voor deze challenge is financiering tot €25.000 voor een vooronderzoek naar het ontwerp van het schip. Deze financiering is gebaseerd op PPS subsidie en moet voldoen aan de regels daaromtrent. Een aspect daarvan is dat het onderzoek moet plaatsvinden in samenwerking met een Nederlands onderzoeksinstituut. Een ander belangrijk aspect is de eis omtrent een matchende private financiering.

Meer informatie over PPS programmatoeslag

Geoptimaliseerde drukregeling om geluidsemissies op zee te beperken – van Oord

Deze challenge focust zich op geluidsemissiereductie van het heien op zee door de drukregeling van een luchtbelscherm te optimaliseren, waarbij robuustheid en kosteneffectiviteit belangrijk zijn. Met een specifieke focus op de mondstukken; hoe kunnen we de grootte, hoeveelheid en druk van de bellen regelen door het ontwerp van de mondstukken?