Offshorevloot tegen de kant

De recessie begint ook steeds meer grip te krijgen op de offshore-activiteiten op de Noordzee.
Dit is vooral te merken aan het toenemend aantal offshorevaartuigen dat zonder werk komt te liggen. Was er eind december nog nauwelijks een bevoorrader of ankerbehandelaar te krijgen, nu liggen er al bijna veertig werkeloos tegen de kant, waarvan dertig in de Schotse havenstad Aberdeen. Een en ander heeft ook een aanzienlijk effect op de daghuur van deze schepen, die dramatisch aan het inzakken is.

Bron: Schuttevaer, 02-03-2009;