Onbemande Brandaris eerst getest

Vurtorenwachters zullen pas definitief de Brandaris op Terschelling verlaten als door een onafhankelijk bureau is vastgesteld dat zij door camera’s te vervangen zijn. De bemanning verhuist volgend jaar weliswaar al naar het nieuwe kustwachtcentrum op de grond, maar de apparatuur op de toren kan pas weg als het ingeschakelde bureau een terugkeer van de mensen onnodig acht.

Bron: Leeuwarder Courant / Waddenzee.nl, 13-09-2005;