Onderhandelingen veerbootoorlog stukgelopen: Doeksen presenteert alternatieve oplossing

  • binnenland

RederijDoeksen

De langdurige onderhandelingen tussen het Rijk, Rederij Doeksen en EVT zijn donderdagmiddag helaas op een grote teleurstelling uitgelopen. Het doel van deze gesprekken was om een duurzame oplossing te vinden voor de aanhoudende veerbootproblematiek.

Zowel het Rijk als Rederij Doeksen hebben zich tot het uiterste ingespannen om tot een oplossing te komen. Dat de onderhandelingen om tot een goede oplossing te komen uiteindelijk zijn stukgelopen, heeft te maken met de onrealistisch hoge schadevergoeding die EVT eiste. Het mislukken van de onderhandelingen betekent dat EVT blijft varen en dat Rederij Doeksen maatregelen moet gaan nemen om het voorbestaan van het bedrijf en de veerverbinding van en naar de eilanden te borgen.

Na de mislukte onderhandelingen heeft Rederij Doeksen donderdagmiddag direct een alternatieve oplossing gepresenteerd aan de gemeentes Terschelling en Vlieland. De Rederij wil haar huidige vrachtcatamaran ms Noord-Nederland geschikt maken voor het varen op LNG en voorzien van een passagiersaccommodatie. Het aangepaste schip kan op die manier fungeren als vervanging van het verouderde ms Midsland – dat verkocht wordt – en geeft gestalte aan de wens van Doeksen om te komen tot een duurzamer vlootconcept. Met de vernieuwde Noord-Nederland en een aanvullend pakket aan kostenbesparende maatregelen, blijft Rederij Doeksen in staat de zo belangrijke veerverbinding met de eilanden Terschelling en Vlieland te borgen.

Verbouwing Noord-Nederland
Als de gemeentes Terschelling en Vlieland instemmen met het plan, dan kan in het najaar van 2014 een aanvang worden gemaakt met de verbouwing van het schip. Het schip zal dan worden verlengd, van een voorstuwingsinstallatie op Liquified Natural Gas (LNG) worden voorzien en van een passagiersaccommodatie voor 200 personen. Het schip behoudt als hoofdtaak het vervoer van vracht, maar kan daarnaast dan ingezet worden op de passagiersdienst en fungeren als back-up van de veerboten bij extra drukte en onderhoudsbeurten. Ms Midsland zal verkocht worden, wat zorgt voor een aanzienlijke kostenbesparing voor de Rederij. Het verschil in passagierscapaciteit kan worden opgevangen door de inzet van extra snelboten.

Aanvullende maatregelen per 9 april a.s.
Aanvullend hierop stelt Rederij Doeksen een extra pakket aan maatregelen voor, om de financieel slechte situatie van het bedrijf te verlichten:
– De vaarsnelheid van ms. Vlieland wordt verlaagd om brandstofkosten te besparen. Hierdoor zal een overtocht ca. 1.45 uur gaan duren.
– Extra sneldiensten in de zomerdienst op vrijdagmiddag en zondagmiddag worden alleen nog ingezet bij voldoende vraag.
– De interinsulaire afvaarten tussen Vlieland en Terschelling in de zomerdienst worden geschrapt, met uitzondering van die op woensdag in het hoogseizoen.
– De toeslag voor de sneldienst wordt verhoogd met € 0,75.

Onder gelijkblijvende omstandigheden zijn er met deze aanpak geen aanvullende maatregelen nodig betreffend de winterdienstregeling: aan de eisen in het Openbare Dienstcontract kan Rederij Doeksen in dit geval blijven voldoen. Wel is het zo dat de totale vervoerscapaciteit op piekmomenten iets  beperkter wordt. Ook gaat het plan ten koste van een beperkt aantal fte’s bij Rederij Doeksen, echter minder dan in de eerdere bezuinigingsvoorstellen.

Rederij Doeksen heeft zich met dit plan tot het uiterste ingespannen om alternatieve kostenbesparingen te realiseren, rekening houdend met de zorg van de eilander colleges voor de maatschappelijke ontwrichting die een versoberde winterdienst met zich mee zou brengen. De gemeentes Terschelling en Vlieland hebben toegezegd, in de loop van volgende week te komen met een reactie op de voorstellen.

Vonnis gerechtshof
Het vonnis van het gerechtshof Den Haag op 30 januari j.l. betekende voor Rederij Doeksen, dat de oneerlijke concurrentieverhoudingen blijven bestaan, terwijl de voor Rederij Doeksen noodzakelijke, kostenbesparende maatregelen – aangekondigd op 2 mei 2013 – niet zijn gerealiseerd. Het bedrijf verkeert hierdoor in een verlieslatende situatie. Zoals beschreven hebben onderhandelingen die met het Rijk en EVT zijn gestart na het vonnis van 30 januari niets opgeleverd. De in dit persbericht beschreven alternatieve oplossing kan een sobere winterdienstregeling naar Vlieland en Terschelling voorkomen.

Subsidie Waddenfonds
De mogelijkheid om de kostenbesparingen binnen Rederij Doeksen op een andere en duurzame manier invulling te geven, ontstond toen eind 2013 bekend werd dat Rederij Doeksen een subsidie van € 1.207.500 krijgt van het Waddenfonds voor het ombouwen naar LNG voortstuwing van haar vrachtschip het ms Noord-Nederland (2002).

Meer… Rederij Doeksen

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten