Onderhoud Maasvlaktestrand gereed voor 1 juni

  • binnenland

strand-opspuitenimage

Om de zeewering langs de buitenkant van Maasvlakte 2 op sterkte te houden vindt onderhoud plaats. Voor en op het strand wordt hiervoor nieuw zand aangebracht. Tijdens de werkzaamheden worden delen van het badstrand tijdelijk afgesloten. Het werk start 12 mei en is 1 juni afgerond.

Net als elders langs de Nederlandse kust moet van tijd tot tijd nieuw zand worden aangebracht om de kust op sterkte te houden. Voor de eerste keer sinds de aanleg van Maasvlakte 2 heeft de zeewering bestaande uit strand en duin dergelijk onderhoud nodig. Gestart wordt met het zuidelijk gelegen badstrand zodat voor de start van het strandseizoen het werk gereed is. Vanaf 1 juni is heel het badstrand weer toegankelijk. Het noordelijker gelegen sportstrand, voor activiteiten als kitesurfen en vissen, volgt later. Hier moet het werk 1 oktober, voor begin van het stormseizoen, klaar zijn.

Badstrand in delen buiten gebruik
Tussen 12 mei en 1 juni wordt ter hoogte van het badstrand zand aangebracht. Het werk over een lengte van ca. 2,5 km start in het zuiden en schuiven over een periode van ca. twee weken op in noordelijke richting. Strandopgangen ter hoogte van het werk worden tijdelijk afgesloten. Hekken en borden geven aan welke strandopgang tijdelijk buiten gebruik is. Een strandopgang wordt opengesteld, zodra de werkzaamheden op het betreffende stuk strand zijn afgerond. Op het strand zelf wordt het werkterrein afgezet om de veiligheid van strandbezoekers zeker te stellen. Het werkterrein is onveilig door de inzet van zwaar materieel en de aanwezigheid van drijfzand ter plekke van nieuw opgespoten zand.

Rotterdamse Reddingsbrigade en scheepvaart
De reddingsbrigade heeft gedurende de werkzaamheden onafgebroken toegang tot het strand. Ook de vloedlijn blijft bereikbaar met reddingsmaterieel. De veiligheid van de scheepvaart en toegankelijkheid tot de haven wordt bewaakt door de Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam.

Nieuw zand voor een sterke kust
Door stroming en tijdens stormen voert de zee langs heel de Nederlandse kust zand af. Om de kustbescherming op sterkte te houden is daarom met regelmaat zogenaamde zandsuppletie nodig. De aanvoer van nieuw zand vindt plaats met sleephopperzuigers. Voor de kust zuigen deze vaartuigen zand op van de bodem van de Noordzee. Deze schepen varen af en aan tussen aangewezen zandwingebieden en de kust. Via drijvende leidingen wordt het zand naar het strand gepompt. Op het strand verdelen bulldozers het zand over het strand.

Meer… Port of Rotterdam 

Related news

List of related news articles