Foto, Flying Focus.

Onderstel platform Hollandse Kust (noord) geïnstalleerd

Het onderstel (jacket) voor het platform Hollandse Kust (noord) van TenneT is succesvol voor de Noord-Hollandse kust geïnstalleerd. De volgende stap voor dit stopcontact op zee is dat volgend jaar mei de kant-en-klare bovenbouw met daarin de transformatoren op het onderstel wordt geplaatst. Vanaf 2023 is de constructie gereed en zorgt TenneT dat de duurzame windenergie naar het hoogspanningsnet op land wordt gebracht.

Foto, Flying Focus.
Foto, Flying Focus.
Foto, Flying Focus.

In de zeebodem verankerd
Na het vertrek uit de haven van Vlissingen is het onderstel in 20 uur op de plek van bestemming aangekomen op ruim 18 kilometer voor de kust van Egmond. Na de exacte positionering op de locatie is de staalconstructie van 2.100 ton door de kranen op het hijsschip Gulliver op de zeebodem gezet. Het onderstel is op de vier hoekpunten met behulp van heipalen, die tot ongeveer 38 meter in de zeebodem zijn geheid, vastgezet. De heipalen zitten in grote buizen van 10 meter die vastgelast zijn aan de voeten van het onderstel. Door de ruimte tussen de palen en de buizen te vullen met cement (grout) kan het platform straks zelfs de zwaarste storm op de Noordzee doorstaan.

Stevig fundament
Voorafgaand aan de plaatsing is de bodemgesteldheid ter plekke nauwkeurig onderzocht. Ook is onderzocht of er zich nog niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog bevinden. Vervolgens heeft de aannemer een groot bed van stenen gestort voor een stevig en vlak fundament. De stenen zorgen ook dat de bodem onder de jacket niet wegspoelt door stroming van het zeewater. Met regulier onderhoud heeft de constructie een minimale levensduur van wel 40 jaar.

Installatie stroomkabels
Begin volgend jaar worden, vooruitlopend op de plaatsing van de bovenbouw (topside), de elektriciteitskabels geïnstalleerd die op het strand van Heemskerk/Wijk aan Zee aan land komen. Deze kabels worden op veilige diepte gelegd en achter de duinen gekoppeld aan de landkabels naar het nieuwe transformatorstation bij Wijk aan Zee. Vanaf daar wordt de opgewekte elektriciteit getransporteerd naar hoogspanningsstation langs de snelweg A9 bij Beverwijk, zodat de stroom op het landelijke net terecht komt.

Windenergie op zee tot 2023
Tot en met 2023 realiseert TenneT 3,5 Gigawatt (3.500 MW) aan offshore netverbindingen voor windparken op zee. Met de oplevering van Borssele Alpha en Beta in 2020 is de eerste 1.400 MW gerealiseerd. Op dit moment wordt gewerkt aan de aansluitingen voor Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta en Hollandse Kust (noord). TenneT gebruikt voor deze windparken vijf keer hetzelfde type 700 MW transformatorplatform, dat dichtbij een windpark staat en vijf keer dezelfde soort 220kV kabelverbinding naar de kust. Met deze standaardisatie kan TenneT deze projecten efficiënter, sneller en goedkoper bouwen.

Programma Net op Zee 2024-2030
Van 2024 tot en met 2030 wordt volgens de vervolg Routekaart Wind op Zee nog eens minimaal 8.1 GW (8.100 MW) aan windparken op zee ontwikkeld. Het gaat dan om de windparken in de windenergiegebieden Hollandse Kust (west), Ten Noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver. Voor de eerste twee gebieden maakt TenneT opnieuw gebruik van drie gestandaardiseerde 700 MW platforms (2.1 GW). Voor het efficiënt aansluiten van de windenergiegebieden verder weg op de Noordzee, zoals IJmuiden Ver (6 GW), zijn er andere technieken nodig op basis van gelijkstroom in plaats van wisselstroom. Voor IJmuiden Ver worden er minimaal drie offshore verbindingen van elk 2 GW ontwikkeld. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onderzoekt momenteel verdere uitbreidingsmogelijkheden.