Ondertekening contract noodaanlanding TESO

Rijkswaterstaat, TESO, de gemeente Texel en aannemer Van de Biggelaar ondertekenden donderdag 2 juli 2015 het contract voor de aanleg van de noodaanlanding van de TESO boot op Texel.

Noodaanlanding
De gemeente Texel en TESO hebben zich sterk gemaakt voor een extra voorziening om de continuïteit van de bereikbaarheid van het eiland te bevorderen. Het gaat om een zogenoemde noodaanlanding; in geval van een langdurige uitval van de reguliere aanlanding kan de veerboot bij de noodaanlanding personen en voertuigen laden en lossen. Zodra zich een dergelijk calamiteit voordoet zal Rijkswaterstaat opdracht geven om de mobiele noodbrug, die beschikbaar is voor alle veerhavens in het Waddengebied, naar de Texelse veerhaven te transporteren met als streven om de installatie binnen 48 uur te kunnen inzetten. De noodaanlanding wordt gerealiseerd op de onderhoudskade van TESO op de veerhaven van Texel.

Rijkswaterstaat doet het projectmanagement voor de aanleg van de noodaanlanding. Ook past de organisatie de veerhavens van Den Helder en Texel aan op het nieuwe schip de MS Texelstroom. De dienst voert enkele onderhoudsmaatregelen uit en plaatst LED verlichting op de pontfuiken in de veerhavens van Den Helder en Texel. Rijkswaterstaat blijft na de aanleg en aanpassingen van de noodaanlanding en de veerhavens verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.  Als alles volgens planning verloopt, is de noodaanlanding medio 2016 gereed en getest.

Financiering
Mede door een financiële bijdrage van de gemeente Texel van maximaal € 500.000,– , kan de noodaanlanding gerealiseerd worden. Burgemeester Giskes: ”Door de goede samenwerking tussen de TESO, de gemeente Texel en Rijkswaterstaat is het mogelijk geweest om de wens tot aanleg van de noodaanlanding op Texel in te kunnen vullen. Dit is voor Texel een essentiële verbetering in onze bereikbaarheid.”

Noodzaak
Het eiland Texel wordt al meer dan 100 jaar door veerdienst TESO betrouwbaar en snel verbonden met het vasteland. In noodgevallen moeten brandweer en ambulancedienst te allen tijde verzekerd zijn van een verbinding van en naar het eiland. Dat geldt ook voor de bevoorrading van het eiland bij een defect van een aanlandingsbrug.

Meer… Gemeente Texel