Onderzoek herbestemming Tonnenloods voortgezet

De Tonnenloods van Rijkswaterstaat op West-Terschelling verliest haar functie als opslag en onderhoudswerkplaats van ijzeren zeeboeien. Daarom zoeken de gemeente, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer al geruime tijd naar mogelijkheden om dit bijzondere gebouw een andere bestemming te geven.

In het verlengde daarvan kwam de Stichting Reis van Brandaan / Wouter van Dieren met een plan om in en om de Tonnenloods een ervaringscentrum Wadden Werelderfgoed te realiseren. Dat plan is op verzoek van de publieke partijen door een externe deskundige beoordeeld op haalbaarheid en draagvlak. Uit de rapportage bleek dat de hoogte van zowel de investering als de exploitatie financieel niet realistisch is voor Terschelling. Daarnaast werden vraagtekens gezet bij het lokale draagvlak voor het concept ‘Reis van Brandaan’.

Daarom is besloten geen verdere medewerking te verlenen aan het initiatief van Wouter van Dieren op Terschelling. De publieke partijen beraden zich nu op een andere ontwikkeling. Centraal staat het behoud van de Tonnenloods als icoon van de waterstaatsgeschiedenis, waarbij er ruimte zal worden geboden voor herhuisvesting van het gemeentelijke Centrum voor Natuur & Landschap en mogelijk een informatiecentrum van Staatsbosbeheer. Daarnaast wordt onderzocht of samenwerking met private partners of maatschappelijke organisaties op Terschelling het concept verder kan versterken.

B&W hebben de gemeenteraad van Terschelling voorgesteld het Centrum voor Natuur & Landschap ook in de jaren 2016 en 2017 te blijven subsidiëren. Als de nieuwe plannen uitgewerkt zijn, zou de Tonnenloods medio 2018 de deuren kunnen openen voor een hernieuwd gebruik. De resultaten van het vervolgonderzoek worden eind dit jaar verwacht.

Meer… Gemeente Terschelling

Related news

List of related news articles