Onderzoek naar ongeval baggerschip

Inspectie Verkeer en Waterstaat start een onderzoek naar de oorzaken van het kapseizen van een schip van Boskalis in de Republiek Congo. De sleephopperzuiger kapseisde op 30 november tijdens de uitvoering van baggerwerkzaamheden in de haven van Pointe-Noir. Bij het ongeval vielen drie dodelijke slachtoffers.

Bron: Inspectie VenW, 04-12-2006;