Onderzoek naar verdachte objecten kanaal Almelo-De Haandrik

kanaal Almelo-de Haandrik1

Gespecialiseerde duikteams vervolgen begin maart, in opdracht van de provincie Overijssel, het onderzoek naar verdachte objecten in de bodem van het kanaal Almelo-De Haandrik.

Binnen de grenzen van de gemeenten Twenterand, Ommen en Hardenberg liggen respectievelijk 179, 82 en 21 relevante ijzeren objecten in de bodem van het kanaal. Het kan bijvoorbeeld gaan om olievaten, fietsen of rollen prikkeldraad, maar ook om (niet gesprongen) explosieven.

IJzeren voorwerpen worden direct verwijderd door de duikers. Bij de vondst van explosieven wordt de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ingeschakeld.

Onderzoek
Het onderzoek naar de objecten en/of explosieven in de bodem van kanaal Almelo-De Haandrik is nodig om de baggerwerkzaamheden, voor het opwaarderen van het kanaal, veilig uit te kunnen voeren. Archiefonderzoek heeft bevestigd dat tijdens de Tweede Wereldoorlog diverse objecten in en aan het kanaal zijn beschoten met (onder andere) vliegtuigbommen.

Omdat niet duidelijk is geworden of alle afgeworpen explosieven zijn gesprongen, of dat ze wellicht al zijn geruimd tijdens eerdere werkzaamheden in en aan het kanaal, is het kanaal nader onderzocht door middel van een bodemscan. In november hebben duikteams het gedeelte tussen sluis Aadorp en de brug over de N36 (Almelo) onderzocht. Er zijn toen 49 ijzeren objecten boven water gehaald (o.a. een fietsenrek, aanhangwagen en bushaltebordje), maar er zijn geen explosieven gevonden.

Inloopavonden
Om bewoners en andere belangstellenden over de duikwerkzaamheden te informeren, organiseert de provincie Overijssel twee inloopavonden:
donderdag 27 februari: Buurthuis Westerdok, Sportlaan 1, Vriezenveen (Twenterand);
donderdag 6 maart: Horecabedrijf Veenlust, Kanaalweg-west 78, Bergentheim (Hardenberg).
Tijdens de inloopbijeenkomsten (van 19.30 tot 21.00 uur) zijn vertegenwoordigers van de provincie Overijssel en de aannemer aanwezig om vragen te beantwoorden over het uitgevoerde onderzoek en de werkwijze en planning van de duikteams.

Opwaardering kanaal
De baggerwerkzaamheden in kanaal Almelo-De Haandrik maken onderdeel uit van een groot pakket aan maatregelen om deze vaarroute geschikt te maken voor schepen met een laadvermogen van 700 ton. Inmiddels zijn er in het kanaal 13 wachtplaatsen aangelegd en verbeterd en zijn er vijf bruggen vervangen. De baggerwerkzaamheden vormen het sluitstuk van de opwaardering van het kanaal.

Door het aanpassen van deze vaarroute stimuleert de provincie het goederenvervoer over water. Dit is niet alleen belangrijk voor de economische ontwikkeling in dit gebied, maar ook goed voor het milieu en de bereikbaarheid in Overijssel. Elk 700 tons schip betekent 35 vrachtwagens minder op de weg.

Meer… Provincie Overijssel