Onderzoek ontgassen binnenvaart in Rotterdam

Vanaf woensdag 4 onderzoeken de zogenoemde binnenvaart-toezichthouders in Rijnmond de problematiek rondom het ontgassen. Daarbij zijn betrokken DCMR, de politie (zowel KLPD als Zeehavenpolitie), Rijkswaterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport, Douane en Havenbedrijf Rotterdam. Het betreft het eerste van een reeks onderzoeken. Het gaat daarbij zowel om de varende als de stilliggende binnenvaart. De verwachting is dat eind van het jaar het onderzoek is afgerond.

Ontgassen is noodzakelijk wanneer binnenvaarttankschepen van lading wisselen. De tanks worden dan schoongemaakt en eventueel ontgast. Het is momenteel een actueel onderwerp in de lokale politiek. Hoewel internationale regelgeving ontgassen op de rivier verbiedt als dit plaatsvindt in de buurt van woonkernen of kunstwerken, roept deze regelgeving de nodige vragen op.

Meer… Port of Rotterdam