Onderzoekers IMARES: “Vangstregistratie klopt wèl”

In januari is een artikel verschenen in Nature waarin Daniel Pauly en Dirk Zeller concluderen dat mondiale vangsten afnemen en dat vangstregistraties stelselmatig 50% te laag zijn. Hierover zijn kamervragen gesteld, waarop Staatssecretaris Martijn van Dam de wetenschappers van IMARES heeft gevraagd om een reactie op het artikel.

Zij concluderen dat het belangrijk is om vangststatistiek te verbeteren, maar dat trends in de gereconstrueerde visvangst dusdanig onzeker zijn, dat hierop gebaseerde conclusies niet verantwoord zijn.

De onderzoekers van IMARES geven aan dat de door Pauly en Zeller gepresenteerde trend in de visvangst geen nieuwe informatie geeft over de toestand van de visbestanden. De trend in de visvangst is daarvoor een onbetrouwbare indicator omdat de visvangst niet alleen bepaald wordt door de visstand maar ook door de visserijintensiteit.

Verder merken de onderzoekers van IMARES op dat ICES al sinds 1976, het jaar waarin vangstbeperkingen werden ingevoerd, de officiële aanvoercijfers corrigeert op onjuistheden. Bovendien is de methode achter de Nederlandse schattingen in het artikel niet te achterhalen, waardoor de berekeningen niet gecontroleerd kunnen worden. Wel is duidelijk dat, om de tijdserie van de totale vangst te reconstrueren, aannames zijn gemaakt die niet gebaseerd zijn op de beste openbaar beschikbare onderzoeksgegevens.

Naast de onderzoekers van IMARES heeft een aantal gerenommeerde wetenschappers en FAO-experts kritiek op de methode van Pauly en Zeller, met name over het extrapoleren van kleine steekproeven naar grote vloten en in het verre verleden.

Desalniettemin onderschrijven alle onderzoekers de hoofdboodschap van het artikel, dat er meer aandacht moet komen voor een goede registratie van de vangsten.

Meer… IMARES