Onderzoeksprogramma ‘Complexiteit in Transport en Logistiek’

Logistiek bestaat uit verschillende complexe systemen die met elkaar verknoopt zijn. Tal van factoren spelen een rol bij het al dan niet goed functioneren van die logistieke systemen. Hoe krijg je daar grip op? Hoe zorg je ervoor dat je eigen processen en systemen robuust en flexibel zijn zodat je concurrerend blijft? Om deze vragen te kunnen beantwoorden gaan zeven consortia in 2017 onderzoek doen naar de werking van grote complexe systemen en subsystemen in transport en logistiek.

Op 21 november hebben de Gebiedsbesturen van NWO Exacte Wetenschappen en Maatschappij- en Gedragswetenschappen zeven aanvragen toegekend binnen het onderzoeksprogramma ‘Complexiteit in Transport en Logistiek’. In totaal zijn er binnen het programma 24 vooraanmeldingen ingediend, waarna uiteindelijk 15 volledige aanvragen.

Het doel van het programma ‘Complexiteit in Transport & Logistiek’ is vernieuwend en multidisciplinair onderzoek mogelijk te maken dat leidt tot radicale ideeën voor het logistieke systeem. Tegelijkertijd draagt het bij aan de theorievorming over en vernieuwing van het onderzoeksterrein van complexe systemen. In de onderzoeksprojecten werken wetenschappers, bedrijven en andere partijen in de logistiek samen zodat onderzoek en praktijk goed op elkaar aansluiten.

Het budget voor dit programma is 3,5  miljoen euro en is beschikbaar gesteld door de NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Exacte Wetenschappen, en het Algemeen Bestuur van NWO. Een belangrijke partner in dit programma is TNO. TNO heeft substantiële middelen beschikbaar gesteld en participeert in verschillende projecten. Dit is in het bijzonder nuttig voor de valorisatie en de consortia.

Een van de aanvragen is SWARMPORT
In zeehavens worden schepen van aankomst tot vertrek bediend door een groot aantal dienstverleners. Deze keten van diensten is complex vanwege de vele afhankelijkheden en de gevoeligheid voor verstoringen. Wij ontwikkelen kwantitatieve modellen die de havenpartijen helpen om samen de kwaliteit van de dienstverlening in de keten verder te verhogen.

Lees alle aanvragen op NWO