Onderzoeksraad start onderzoek naar de veiligheid van Odfjell Termin

Naar aanleiding van een aantal incidenten, de recente stillegging en de aanhoudende onrust rondom het bedrijf Odfjell, heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid besloten een onderzoek te starten.

Het onderzoek zal zich richten op de rol van het bedrijf en het systeem waarbinnen de gesignaleerde problemen hebben kunnen voortduren. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het bedrijf Odfjell, maar ook naar de vergunningverlening, inspecties, toezicht en handhaving en de rol van de overige betrokken partijen waaronder de opdrachtgevers.

De centrale onderzoeksvraag luidt:
Hoe kan het dat onder het oog van de inspecties de veiligheid voor de omgeving en de integriteit van de installaties van Odfjell zodanig is dat tot stillegging van het bedrijf is overgegaan?  Recent deed de Onderzoeksraad onderzoek naar de branden bij Bopec op Bonaire in 2010 en  Chemie‐Pack in Moerdijk in januari 2011.  Zo heeft de Raad na Chemie Pack aanbevolen om duidelijk te maken hoe de rijksinspecties worden verbonden met de regionale uitvoeringsdiensten in wording. Ook werd aanbevolen dat alle benodigde expertise ten behoeve van inspecties bij BRZO bedrijven wordt ondergebracht onder één verantwoordelijke partij met gezag. De getrokken lessen uit deze onderzoeken worden meegenomen in dit onderzoek.

Meer… Onderzoeksraad voor Veiligheid