‘Oneerlijk dat Brussel milieuregels alleen in Noord-Europa invoert’

De EU heeft een milieumaatregel ingesteld voor de scheepvaart die wel geldt voor Noord-Europa, maar niet voor Zuid-Europa. Alle schepen in Noord-Europese wateren moeten vanaf morgen overstappen op zwavelarme stookolie. Die is een stuk duurder dan de zware stookolie waar ze nu op varen, zegt Martin Dorsman, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders.  “Als je dat uitrekent voor het gebied waar we het over hebben, Noord-Europa, dan heb je het op jaarbasis over zo’n 6 miljard dollar”, zegt Dorsman op BNR.

Meer…BNR