Ontvanger is nog steeds even duur uit

Ontvangers van lading van de binnenvaart betalen nog steeds dezelfde prijzen voor het vervoer over water als voor de crisis. Dat concludeert een binnenvaartschipper na gesprekken met ontvangers om zichzelf vervolgens de vraag te stellen wie profiteert van de huidige lage vrachtprijzen. ‘Je zou zeggen: de tussenpersonen.’

Omdat hij vreest voor de reacties van verladers en bevrachters op zijn verhaal wil de schipper alleen anoniem verslag doen van zijn bevindingen. Hij vroeg op verschillende plaatsen aan verschillende ontvangers hun prijzen.

Bron: Schuttevaer, 28-05-2009;