Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

Ontwikkelingen en investeringen in de Haven van Moerdijk

Port of Moerdijk, de vierde zeehaven van Nederland, is een zeer interessante shortsea-haven met een groeiend aantal verbindingen. Dankzij de strategische ligging is Port of Moerdijk een logistieke hotspot bij uitstek. Het Haven- en Industrieterrein beschikt over vier vervoersmodaliteiten: weg, water, spoor en buisleidingen. 

Ruimte voor nieuwe bedrijvigheid
Port of Moerdijk biedt belangrijke kansen voor nieuwe bedrijvigheid op de verschillende parken: Logistiek Park Moerdijk, Industrial Park, Tradepark, Seaport en Ecopark.

De Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK) en de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Nederland (Beluned) organiseren in samenwerking met  de Port of Moerdijk een unieke informatiedag. U wordt ingelicht over de havenstrategie en de geplande gebiedsontwikkelingen, infrastructurele werken en projecten. Bovendien brengt u ook een bezoek aan de haven en enkele toonaangevende bedrijven in het havengebied.

Meer informatie over de haven en de informatiedag op 21 mei a.s.? Ga dan naar onze website.