Onverlichte verkenner Molengat verplaatst

Archief foto

Eind 2010 is door het Watersportverbond aandacht gevraagd voor een potentieel gevaarlijke situatie die is ontstaan nu de ‘verkenningston van het Molengat’ (MG-boei  ten Westen van Texel niet langer verlicht is. Rijkswaterstaat heeft hier nu gehoor aan gegeven.

Deze situatie is ontstaan omdat door het dichtslibben van het Molengat de verlichting van de betonning is vervallen, en daarmee tevens de noodzaak voor een verlichte verkenningston. De onverlichte verkenner ligt echter midden in de zogenaamde kustverkeersroute en is daarom volgens het Watersportverbond een potentieel gevaar.

Verplaatst
Op ons verzoek is door Rijkswaterstaat Noordzee de verkenner nu wat naar binnen verplaatst. Deze onverlichte boei ligt nu niet meer in een rechte lijn met de koerslijn van de Noorderhaaks-boei (NH) naar de Eierlandsegat =(EG), zodat dit geen problemen meer zal opleveren. Tevens is een extra ‘verlichte’ kardinale boei (TX) gelegd, waarmee de route langs de eilanden duidelijker is aangegeven. Het Watersportverbond is blij met deze oplossing.