Onvoldoende informatie beste locaties windparken op zee

  • buitenland

ShutterstockLiggend

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de structuurvisie wind op zee beoordeeld. Uit het rapport wordt niet duidelijk welke locaties van windparken het beste scoren op energieopbrengst, natuur en milieu. Ook is nader onderzoek noodzakelijk naar de (cumulatieve) effecten van windparken op vogels en onderwaterleven. De Commissie m.e.r. adviseert deze informatie alsnog te geven.

Meer… Utilities 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten