Ook bajesboot in Dordrecht

Ook in Dordrecht komt een bajesboot te liggen. De Rijksgebouwendienst van het ministerie van VROM heeft een verzoek voor het afmeren van een bajesboot bij de gemeente Dordrecht ingediend.

Bron: Rijnmond, 19-09-2005;